Barion Pixel

Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élmény érdekében.Bővebben erről a cookies tájékoztatónkban olvashat.

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési és felhasználási feltételek

 

Ezeket a feltételeket Magyarország és az Európai Unió jogszabályai szabályozzák.

 

1.     A webáruház üzemeltetője

A https://varazskezmuhely.hu/ internet címen elérhető webáruházat

Rigó Judit Erzsébet egyéni vállalkozó

 

Nyilvántartási szám: 35207779 /Belügyminisztérium Okmányfelügyeleti Főosztály

Adószám: 66464581-2-33

Székhely: Magyarország, 2085 Pilisvörösvár, Klapka u. 90.

Üzleti tevékenység helye: Magyarország, 2085 Pilisvörösvár, Klapka u. 90.

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Szolgáltató bankszámla adatai:
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 12020854-01490807-00100006

IBAN: HU86 1202 0854 0149 0807 0010 0006

SWIFT kód: UBRTHUHBXXX

 

Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette:

Kereskedelmi nyilvántartási szám: 923-2/2018/B – Pilisvörösvár Város Jegyzője - kereskedelmi hatóságként

Kamarai regisztrációs szám:

PE66464581 - Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

 

2.     Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

2.1.          Telefonon:

 

Telefonszám: +36 20 585 7056 – a hívás nem emelt díjas!

Elérhető munkanapokon 09.00 órától 14.00 óráig.

Az ügyfélszolgálat szünetel: hétvégén és munkaszüneti napokon.

 

2.2.          E-mail-ben:

E-mail cím: info@varazskezmuhely.hu

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

 

3.     A magyar jog kikötése

 

3.1.          A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar jog alkalmazandó, különös tekintettel a

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,

- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,

- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

3.2.          Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

 

3.3.          A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

 

4.     Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

 

4.1.          Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak.

 

4.2.          A szerződés felei:

 

4.2.1.              A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója.

 

4.2.2.              Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg. A webáruház jogi személyeket, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezeteket NEM szolgál ki. Cégtől származó rendelések, törlésre kerülnek.

 

4.3.          A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

 

5.     A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

 

5.1.          A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Felhasználó a megrendelést megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat.

 

5.2.          A szerződéskötés nyelve magyar.

 

5.3.          A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

 

5.4.          Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

5.5.          A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

 

5.6.          Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.

 

5.7.          Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

 

5.8.          A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolása során csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe alatt található link – "(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)" – használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

 

 

6.       Regisztráció

 

6.1.          A regisztráció ingyenes.

 

6.2.          A regisztrációt Felhasználó a „Regisztráció” menüpontra kattintva hajthatja végre, az ott megjelenő adatlap kitöltésével.

 

6.3.          Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult azt törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt.

 

6.4.          Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.

 

6.5.          A regisztráció Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már teljesített megrendeléseket nem érinti. Amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből.

 

6.6.          Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

 

6.7.          A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt – személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

 

6.8.          A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

 

 

7.       A vételár meghatározása

 

7.1.          A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó.

 

7.2.          A termékeknél feltüntetett vételárak Szolgáltató alanyi ÁFA mentessége folytán fogyasztói árak, tehát minden terméknél a fizetendő vételár teljes összege látható. A Magyarországon kívülről érkező megrendelés esetén az adott megrendelő Felhasználó honossága szerinti állam szabályai a kereskedelmi forgalmazást terhelő adók tekintetében ettől eltérést eredményezhetnek.

 

7.3.          A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

 

7.4.          Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

 

7.5.          Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.

 

7.6.          A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek.

 

7.7.          A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

 

7.8.          Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a termék valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.

 

8.       A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte

 

8.1.          A termék kiválasztása

 

8.1.1.              Felhasználó a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a termékek lényeges tulajdonságait.

 

8.1.2.              A megrendelni kívánt termék adatlapján található kosár ikont ábrázoló gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó.

 

8.1.3.              Amennyiben Felhasználó több terméket kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva több terméket helyezhet a kosárba.

 

8.1.4.              Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az "Ügyfélszolgálat" cím alatt).

 

 

8.2.          A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

 

8.2.1.              Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak szerint.

 

8.2.2.              A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció.

 

8.2.3.              Felhasználó a termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a weboldal fejlécén található „Kosár” feliratra kattintással megtekintheti a kosár tartalmát.

 

8.2.4.              A kosár tartalmát mutató oldalon Felhasználónak lehetősége van a kiválasztott termékek darabszámát jelölő szám átírásával a kívánt darabszámon módosítani, illetve a „Törlés” feliratú gombra kattintással a kosárból ki is veheti az adatott terméket.

 

8.2.5.              Ezt követően a „Tovább a pénztárba” gombra kattintással a számlázási és szállítási adatok megadása szükséges.

 

8.2.6.              Következő lépésben a „Tovább a szállítási módokhoz” gombra kattintással megjelenő oldalon a szállítási mód kiválasztása válik lehetővé.

 

8.2.7.              A „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintással a következő oldalon Felhasználó kiválaszthatja a fizetés módját, majd – amennyiben nem regisztrált Felhasználóról van szó – megadhatja a számlázási címet.

 

8.2.8.              Végül a „Tovább az összegzéshez” gombra kattintással a megrendelés összesített adatai láthatók.

 

8.2.9.              Az összesítő oldalon látható a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség.

 

8.2.10.          Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

 

8.2.10.1.      A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

 

8.2.10.2.      A regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a webhelyre belépést követően elérhető "Fiók" feliratra kattintással elérhető személyes profiljának oldalán van lehetősége módosítani.

 

8.2.10.3.      A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint.

 

8.2.11.          Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, az utolsó oldalon a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Megrendelés” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.

 

8.2.12.          Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa on-line megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő összes költséget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának.

 

8.2.13.          A megrendelések feldolgozása minden munkanapon a közép európai idő szerint 8.00 órától 10.00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 2 munkanapon belül kerül feldolgozásra.

 

8.2.14.          A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató – megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

 

8.2.15.          Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

 

8.3.          A regisztráció Felhasználó megrendelését követő kérelmére történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

 

8.4.          Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

 

 

9.       A megrendelés utólagos korrigálása

 

9.1.          Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

 

9.2.          A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

 

10.    Fizetési feltételek

 

10.1.       Lehetséges fizetési módok:

 

10.1.1.      Banki átutalással történő előre fizetés:

 

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó kiválaszthatja ezt a fizetési módot. Az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mail tartalmazza.

 

Az átutalási fizetési mód a választott kézbesítési módtól függetlenül választható. Kivétel ez alól a Magyarországon kívüli, Európai Unió más tagállamában lévő címre történő megrendelés, mely esetben csak online bankkártyás előre fizetés lehetséges.

 

 

10.1.2.      Online bankkártyás előre fizetés:

 

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

 

Az online bankkártyás fizetések a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást a Barion Payment Zrt. biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

 

A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Barion Payment Zrt. részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Barion zrt. oldalára. A Barion Payment Zrt. nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval.

 

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

 

Az átutalási fizetési mód a választott kézbesítési módtól függetlenül választható.

 

10.1.3.      Fizetés Európai Unió más tagállamából érkező megrendelés esetén

 

Magyarországon kívüli címre történő megrendelés esetén a terméket a G3 Worldwide Hungary Kft. szolgáltatásával, levélküldeményként küldi el a Felhasználónak Szolgáltató.

 

Szolgáltató ebben az esetben nem biztosítja az utánvétel lehetőségét, Felhasználó ebben az esetben csak online, bankkártyával előre fizethet a weboldalon.

 

10.1.4.      Utánvétel Magyarországon kiszállítás esetén

 

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, utánvétellel történő fizetés.

 

Felhasználó a kézbesítéskor a futárszolgálat munkatársánál készpénzzel vagy bankkártyával fizethet.    

 

A futárszolgálatnál történő fizetés további feltételeiről a GLS futárszolgálat szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a GLS  futár szolgáltató online felületén (lentebb részletezve).

 

 

10.1.5.      Utánvétel Szolgáltatónál történő személyes átvétel esetén

 

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, utánvétellel történő fizetés.

Szolgáltató biztosítja a Szolgáltatónál történő személyes átvétel lehetőségét a 2085 Pilisvörösvár, Klapka u. 90. szám alatti címén, külön egyeztetés során meghatározott helyszínen és időpontban.

Ez esetben Felhasználó a helyszínen készpénzzel vagy bankkártyával fizethet.

 

10.2.       Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 14 napon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.

 

11.    Teljesítési határidő és szállítási feltételek

 

11.1.       Teljesítési és szállítási határidő

 

11.1.1.          A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre.

 

11.1.2.          Készleten lévő termékek esetén a megrendelés feldolgozása legfeljebb 2 munkanapot vesz igénybe, ezt követően kerül átadásra a megrendelt termék a fuvarozónak, aki belföldön 2-3, az Európai Unió más országaiba 4-7 munkanapon belül kézbesíti azt.

 

11.1.3.          Amennyiben a megrendelt termék nincsen raktáron, Szolgáltató külön egyezteti a teljesítési határidőt Felhasználóval.

 

11.1.4.          A megrendelésre készülő termékek készítési és szállítási feltételei, és a teljesítési határidő a terméklapon minden esetben feltüntetésre kerül.

 

11.1.5.          Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.

 

11.2.       Fuvarozók:

 

GLS General Logistic Systems Hungary  Csomag-Logizstikai Kft.

Rövidített név: GLS Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-111-755
Adószám: 12369410-2-44
Székhely: 2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
E-mail: info@gls-hungary.com
Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Fuvarozó a feladástól számított 1-2 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére.  A szállítással kapcsolatos további információkat a webhely „Szállítás és fizetés” menüpontja, valamint a GLS Kft. honlapján elérhető „Általános szerződési feltételek” dokumentum tartalmazza.

 

 

G3 Worldwide Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01 09 063948
Adószám: 10271384243
Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.
Webhely: https://www.spring-gds.com/countries/hungary/

gazdasági társaság (a továbbiakban: G3 Hungary).

                  

A G3 Hungary a feladástól számított 4-7 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket a Magyarországon kívüli, Európai Unió más országában található címre.

 

A G3 Hungary kézbesítéssel kapcsolatos további információkat a webhely honlapján elérhető ászf dokumentum tartalmazza:

https://www.spring-gds.com/Images/gtc-english-170929_tcm146-127348.PDF?version=1

 

11.3.       A szállítás díja

 

A kiszállítás díjának a felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó.

 

11.4.       A termék átvétele

 

11.4.1.          Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a megrendelt termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.
Utánvétes csomag esetén a rendeléstől elállni díjmentesen a rendelés feladása – azaz a futárszolgálattól kapott e-mail küldéséig lehetséges. Amennyiben az elállás ezt követően történik meg, a szolgáltató jogosult a szállítás díját a Felhasználó felé kiszámlázni.

 

11.4.2.          A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét, meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelezi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért a szállítást végző szolgáltatót terheli a felelősség, ugyanakkor - ha a felelős személye nem állapítható meg - a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató felel. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 12. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.

 

11.4.3.          Szolgáltató biztosítja a Szolgáltatónál történő személyes átvétel lehetőségét a 2085 Pilisvörösvár, Klapka u. 90. szám alatti címén, külön egyeztetés során meghatározott helyszínen és időpontban.

 

12.    Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog

 

12.1.       Hibás teljesítés

 

12.1.1.      Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 

12.1.2.      Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

12.1.3.      Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

 

 

12.2.       Kellékszavatosság

 

12.2.1.      Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

12.2.2.      Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

 

12.2.3.      Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

12.2.4.      Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

 

12.2.5.      Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

12.3.       Termékszavatosság

 

12.3.1.      Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

12.3.2.      Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

12.3.3.      A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

12.3.4.      Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

12.3.5.      Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

12.3.6.      A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

12.3.7.      Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

12.4.       Jótállás

Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket, és önként sem vállal jótállást.

 

12.5.       Elállási jog

 

12.5.1.      Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

 

12.5.2.      Az elállási határidő

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

12.5.3.      Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.

Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető nyilatkozatmintát is: 

► elállási nyilatkozatminta

Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:

--

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Rigó Judit Erzsébet ev.
Postacím: Magyarország, 2085 Pilisvörösvár, Klapka u. 90.
E-mail: varazskezmuhely@gmail.com

 

Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

Kelt:

--
 

Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

12.5.4.      Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.

 

12.5.5.      A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után.

 

12.5.6.      Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

 

12.5.7.      Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:

-        olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak,

-        olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

12.6.       Az elállás joghatásai

 

12.6.1.      Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

12.6.2.      Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.

 

12.6.3.      Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 

13.     Felelősség kizárása

 

13.1.       A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

 

13.2.       Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen felhasználási célra. A termékek leírásában és útmutatóiban írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

13.3.       Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

13.4.       Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

 

13.5.       A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem felelős a termékismertetők rajta kívül álló okok miatt, így a gyártó vagy a beszállító miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért.

 

13.6.       Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

 

13.7.       A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

14.     Egyéb rendelkezések

Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

 

15.    Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az "Adatkezelési tájékoztató" és a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentumok adnak tájékoztatást.

 

 

16.    Szerződési feltételek módosítása

 

16.1.       Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

 

16.2.       Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

 

 

17.    Irányadó jog, jogviták

 

17.1.       Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

 

17.2.       A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő felek a Budakörnyéki Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki a jogvita bírósági úton történő rendezésére.

 

17.3.       Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő magyar jogszabályok rendelkezési irányadók:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

- és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

 

 

 

 

18.    Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet

 

18.1.       Panasz

 

18.1.1.      Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

 

Rigó Judit Erzsébet ev.

Cím: Magyarország, 2085 Pilisvörösvár, Klapka u. 90.
Telefonszám: +36 20 585 7056
E-mail cím: info@varazskezmuhely.hu

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

 

18.1.2.      Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

mellett működő Békéltető Testület

 

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Telefon: +36 1 269 0703

Fax: +36 1 784 3076

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Webhely: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon, valamint itt olvashatók:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefon: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webhely: http://bekeltet.hu

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

 

18.1.3.      Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

 

18.1.4.      Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is: 

Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatal, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Postacím: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Telefon: +36 1 460 2201
Fax: +36 1 460 2281
E-mail: vezeto.kff@pest.gov.hu
Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/erdi-jarasi-hivatal/erdi-jarasi-hivatal-kozlekedesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

 

18.2.       Felügyelet

 

18.2.1.      A kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett tevékenység nyilvántartási száma és a hatóság megnevezése:

923-2/2018/B

A hatóság elérhetőségei:

Pilisvörösvár Város Jegyzője

Cím: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Postacím: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Telefon: +36 26 330 233

E-mail: info@pilisvorosvar.hu

Webhely: http://pilisvorosvar.hu/

 

 

18.2.2.      Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a GDPR rendelet alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

              

2024. 05. 07.

Rigó Judit Erzsébet ev.